Filters

かさねグラフィカ

Kasanes Graphica “The old palace in Soma” Kuniyoshi Utagawa late Tenpo Era
¥22,727

Kasanes Graphica “The old palace in Soma” Kuniyoshi Utagawa late Tenpo Era

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“The old palace in Soma”Kuniyoshi Utagawa late Tenpo Era Descriptions Physical print created with ...

View full details
¥22,727
Kasanes Graphica “Sagami Jiro Masakado Taira” Yoshitoshi Tsukioka  1883
¥13,636

Kasanes Graphica “Sagami Jiro Masakado Taira” Yoshitoshi Tsukioka 1883

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Sagami Jiro Masakado Taira”Yoshitoshi Tsukioka 1883 Descriptions Physical print created with the ...

View full details
¥13,636
Kasanes Graphica “Toto Shin Yoshiwara, full of cherry blossoms” Sadahide Utagawa, Tenpo era
¥22,727

Kasanes Graphica “Toto Shin Yoshiwara, full of cherry blossoms” Sadahide Utagawa, Tenpo era

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Toto Shin Yoshiwara, full of cherry blossoms”Sadahide Utagawa, Tenpo era Descriptions Physical pr...

View full details
¥22,727
Kasanes Graphica “Tokugawa records, the 5th Shogun Tsunayoshi” Yoshitoshi Tsukioka, 1875
¥22,727

Kasanes Graphica “Tokugawa records, the 5th Shogun Tsunayoshi” Yoshitoshi Tsukioka, 1875

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Tokugawa records, the 5th Shogun Tsunayoshi”Yoshitoshi Tsukioka, 1875 Descriptions Physical print...

View full details
¥22,727
Kasanes Graphica “Recent modern character magazine, Kido Suikouin” Yoshitoshi Tsukioka, 1887
¥13,636

Kasanes Graphica “Recent modern character magazine, Kido Suikouin” Yoshitoshi Tsukioka, 1887

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Recent modern character magazine, Kido Suikouin”Yoshitoshi Tsukioka, 1887 Descriptions Physical p...

View full details
¥13,636
Kasanes Graphica “Now and then, women competition, Shushiki girl” Yoshitoshi Tsukioka, Meiji period
¥13,636

Kasanes Graphica “Now and then, women competition, Shushiki girl” Yoshitoshi Tsukioka, Meiji period

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Now and then, women competition, Shushiki girl”Yoshitoshi Tsukioka, Meiji period Descriptions Phy...

View full details
¥13,636
Kasanes Graphica “Imperial Royals, Kiyomaro Wake” Yoshitoshi Tsukioka, 1881
¥13,636

Kasanes Graphica “Imperial Royals, Kiyomaro Wake” Yoshitoshi Tsukioka, 1881

Cool Art Tokyo

Kasane Graphica Title Kasanes Graphica“Imperial Royals, Kiyomaro Wake”Yoshitoshi Tsukioka, 1881 Descriptions Physical print created with...

View full details
¥13,636